HAKKIMIZDA

EV KADINLARINI KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ’NİN KURULUŞ AMAÇLARI

  • Ev kadınlarını toplumsal sorunlara çözüm üretecek şekilde güçlendirmek.
  • Topluma ve ülke ekonomisine katmakta oldukları maddi ve manevi değerleri arttıracak projeler gerçekleştirmelerini sağlamak.
  • Ev kadınlarının işbirliğine ve dayanışmasına zemin hazırlamak.
  • Ev kadınlarının kişisel gelişimlerini, kültürel donanımlarını ve her anlamda motivasyonlarını arttırmak.
  • Mutlu, sağlıklı, huzurlu; kendisi, ailesi ve toplumu için hedefleri olan kadınların çoğalmasını sağlamak.
  • Ailenin temel direği olan ev kadınlarımızın hak ettikleri değer ve sosyal statüyü muhafaza etmelerine çalışmak.
  • Ev kadınlarının sorun çözme yeteneklerini güçlendirmek.

EV KADINLARININ ÜRETİME TEŞVİK ÇALIŞMALARI

EVKAD olarak kadınlarımızın ekonomik anlamda daha güçlü olmalarını ve bununla beraber aile ekonomisine katkıda bulunmalarını teşvik ederek onları cesaretlendirmekteyiz. Tüm toplantılarımızda ev kadınlarının üretiminin çok önemli olduğuna vurgu yaparak bunu gündemde tutmakta; günümüz tüketim toplumunda üretimin, ev kadınlarının maddi ve manevi doyumu için gerekli olduğuna inanmaktayız.